Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In dit geval door het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De inkomsten uit de rioolheffing mag uw gemeente alleen maar inzetten voor het beheer en onderhoud van de riolering. De geraamde inkomsten in de begroting mogen niet hoger zijn dan de geraamde lasten. De inkomsten uit de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eenvoudig gezegd: de gemeente mag in dit geval geen winst maken.

Dat is een belangrijk verschil met belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting of parkeerbelasting. Tegenover inkomsten uit belastingen hoeven geen tegenprestaties te staan. De inkomsten hiervan vloeien naar de algemene middelen. Uw gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht besteden.

Tarieven 2023

Tarief eigenaar: € 153,10
Tarief gebruiker verbruik 0-200 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 201-300 m3: € 150,00
Tarief gebruiker verbruik 301-400 m3: € 220,00
Tarief gebruiker verbruik 401-500 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 501-600 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 601-700 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 701-800 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 801-900 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 901-1000 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 1001-1100 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 1101-1200 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 1201-1300 m3: € 110,00
Tarief gebruiker verbruik 1301-1400 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1401-1500 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1501-1600 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1601-1700 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1701-1800 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1801-1900 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 1901-2000 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 2001-2100 m3: € 0,00
Tarief gebruiker verbruik 2100+ m3: € 0,00

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.